The Call Dutch

WIJ ZIJN VROUWEN EN KINDEREN VAN ALLE LEEFTIJDEN, IN
AL ONZE DIVERSITEIT, UIT ALLE DELEN VAN DE WERELD

 

Wij maken ons grote zorgen over het gebrek aan rechtvaardige en effectieve actie op het gebied van klimaatverandering door wereldleiders.

Wij zijn bezorgd over het stijgende aantal rampzalige megastormen die vele doden, het uitsterven van soorten en de verwoesting van ecosystemen en bestaansmiddelen tot gevolg hebben.

Wij zijn bezorgd over het stijgen van de zeespiegel en het verdwijnen van landmassa´s, net als over de serieuze schade aan milieu en mens veroorzaakt door droogte, woestijnvorming, de verzuring van de oceanen, waterverzilting, mislukte oogsten, luchtvervuiling, olielekken, plastic- en andere vervuiling, het smelten van de ijskappen, recordhitte in zomers en koude in winters, en cyclonen en tsunami’s die buiten de seizoenen vallen.

Wij zijn bezorgd over alle vrouwen en de gemeenschappen en milieus waar we in leven, inclusief degenen onder ons die leven in inheemse gemeenschappen en oceanische samenlevingen, die het minste hebben bijgedragen aan klimaatverstoring maar die het eerst en meest intens lijden onder de grootste gevolgen ervan.

Wij weigeren om bedrijven de controle te geven over onze planeet en onze rechten, of om een wereld te belonen waarin groei en hebzucht boven mensenrechten, fatsoenlijk en gelijkwaardig werk, gezonde ecosystemen en een rechtvaardige verdeling van de welvaart komen te staan.

Wij zijn bezorgd dat de acties van regeringen over de hele wereld te langzaam, te weinig en met te weinig ambitie, inzet en financiële middelen plaatsvinden om de mondiale klimaatcrisis te stoppen en om het tij te keren.

En we zijn geschokt, overstuur en woedend dat onze toekomst en de toekomst van onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, en van alle levende wezend en ecosystemen, wordt verwaarloosd voor korte termijn eigen belang en een gebrek aan visie, leiderschap en politieke wil.

 

Wij weigeren om bedrijven de controle te geven over onze planeet en onze rechten, of om een wereld te belonen waarin groei en hebzucht boven mensenrechten, fatsoenlijk en gelijkwaardig werk, gezonde ecosystemen en een rechtvaardige verdeling van de welvaart komen te staan.

Tot slot en als kritiek punt; als vrouwen en meisjes worden wij niet alleen blootgesteld aan de heftige gevolgen, maar zijn we ook van doorslaggevend belang in het implementeren van echte oplossingen met echte resultaten.

Vrouwen moeten volledige en gelijkwaardige partners zijn in de strijd tegen mondiale klimaatchaos!

 

Vrouwen op de wereld hebben genoeg gehad. De tijd voor Dringende Actie is nu.

 

Wij spreken de Waarheid tegen de Macht. Wij Eisen Verandering.

 

Samen zullen we een massabeweging voor klimaat gerechtigheid creëren, en zweren we om actie te nemen. Daarom roepen we alle vrouwen, alle meisjes en al onze bondgenoten op om ons te vergezellen in onze belofte door deel te nemen aan onze Women’s Global Call for Climate Justice.

We zullen onze zorgen en eisen voor verbetering op het gebied van klimaatgerechtigheid op elk niveau en in elke arena- lokaal, regionaal, nationaal en globaal- uitspreken, we zullen op elke mogelijke plaats actie nemen en we zullen iedereen laten weten dat we er zijn.

Wij zullen overal actie nemen- in onze huizen en buurten, op onze dorpspleinen, landbouwgronden, viswateren, heilige plaatsen en plaatsen van verering, en in onze gemeenschapsorganisaties, werklocaties en scholen.

Wij zullen onze aanwezigheid laten zien bij onze parlementen, ambassades en lokale overheidsgebouwen; in de hoofdkwartieren van koolstofvervuilende bedrijven en energiebedrijven; bij het stemhokje, in de nieuws media, op social media, en bij de voordeur van IEDEREEN die de macht heeft om het traject van klimaat onrechtvaardigheid te veranderen.

Wij zullen praten, zingen, schreeuwen, staan en zitten. We zullen lobbyen, wakes houden, demonstreren, blokkeren en barricaderen. We zullen actie nemen in de kleinste dorpjes, de grootste steden, de hoogste bergen, in de oceanen.

 

Als vertegenwoordiging van vrouwen en meisjes in alle delen van de wereld, vragen we om:

 

  • Systeemverandering in plaats van klimaatverandering
  • Het vermijden van een mondiale temperatuurstijging van 1.5 graden
  • De garantie voor gender gelijkheid en mensenrechten in alle acties op het gebied van het klimaat
  • Olie en fossiele brandstoffen in de grond te houden
  • Over te stappen op 100% veilige en herbruikbare energie
  • De implementatie van energie-efficiënte en beschermingsmaatregelen overal en door iedereen
  • Dramatische en dringende vermindering in productie- en consumptiepatronen door iedereen, inclusief en vooral degenen die het meeste aan dit probleem hebben bijgedragen in de eerste wereld
  • – Inzet van de eerste wereld om de leiding te nemen in de strijd om de klimaatcrisis te stoppen en om ontwikkelingslanden de middelen te geven om zich aan te passen en de gevolgen van klimaatverandering te verzachten, in de geest van solidariteit en rechtvaardigheid

We geven onze prachtige planeet niet op. We geven een toekomst voor alle soorten niet op. Wij zullen onze roep om klimaat gerechtigheid nooit opgeven.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.